วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

นักศึกษาฝึกงาน ปิดเทอมฤดูร้อน 2553

1. อารยา เรืองคงเกียรติ (ก้อย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. สุพัตรา กลั่นเกลี้ยง (ตั๊ก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. เกวลิน พิมสอน (อั้น) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ปัทมา พรภิรมย์ (มิก) มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
5. กนกพร ชาไข (นก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. ศิรินภา จันทรโคตร (ส้ม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. พัตราพร พ่วงพร้อม (แอม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ภัทร สุขสิงห์ (สตีฟ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. คนึงนิจ ชูกำเนิด (นิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. นฤดล ปานพลับ (เอ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. ภัทรพล ตั้งกลชาญ (ฮอกกี้)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. กุลนันท์ ผาติวัฒน์ (โบตั๊น) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี
13. ชุติมา กลั่นสุภา (รัก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. วรัญญา มาลา (โป๊ะ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก